Information

Kampanjen att återta äldre rättigheter och bildandet av Dejavu var ett lyckat sätt att synliggöra upphovsrätten och sätta press på branschen. Mot bakgrund av de uppnådda målen har Författarförbundets styrelse beslutat att avveckla aktiebolaget Dejavu Publicerings AB. Det branschklimat som 2009 motiverade förbundet att starta upp en publiceringsservice ser annorlunda ut idag. Därför anser inte styrelsen längre att den kan motivera att medlemmarnas resurser läggs på att driva bolaget.

Författarförbundet är mycket måna om att de böcker (drygt 400 titlar) som redan getts ut ska fortsätta vara tillgängliga varför Dejavu sålt titelkatalogen till Publit AB, företaget som Dejavu sedan starten anlitat som teknikleverantör för tillhandahållande av print-on-demand tjänster. Publit kommer att tillhandahålla titlarna till samma villkor för upphovsmännen som tidigare.

Avvecklingen av bolaget medför att Dejavu inte kommer att publicera några fler titlar.

Stockholm 8 maj 2014
Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund och Dejavu

Theme DT