Behöver ditt företag bättre likviditet?

Likviditeten är det som visar var ett företag har för förmåga att kunna betala räkningar, fakturor, samt andra utgifter. Många gånger så talar man om resultatbudget och likviditetsbudget. Det eftersom att man ska skilja dessa båda åt. Resultat visar på skillnaden mellan intäkter och kostnader. Likviditet däremot är skillnaden mellan pengar som kommer in och pengar som går ut.

Det är därmed alltid bra att se till att kunna sköta sina betalningar, och det genom att ha en bra likviditet. För att öka den, tillfälligt, så kan du sälja fakturor. Genom att sälja fakturor kan du få pengar inom 24 timmar, med rätt factoringbolag. Sedan är det även bra att se över likviditeten överlag med, så att du inte hamnar i samma sits, varje månad.

Förbättra er likviditet

Om det är så att du vill förbättra er likviditet i företaget så är det en del saker du kan se över. Börja med att se över vad det är för kostnader varje månad och vad du kan dra ner på. En annan sak du kan göra, är att ändra betalniungsvillkor för dina kunder. Det är vanligt att ta 30 dagar, men det är inte fel att ha 10 eller 14 dagar istället. Vissa gånger kan det vara bra att be om förskottsbetalning, beroende på vad det är för företag du har och om det är möjligt. 

Är det så att du har sämre likviditet för att dina kunder är dåliga på att betala för sig, då är det läge att fundera på att anlita inkasso. 

18 May 2019