Hur söker man patent?

Om man har varit innovativ och fått en bra idé, eller uppfunnit något, då vill man ju gärna ta patent på detta. Det för att skydda sin idé på ett bra sätt. Men hur går man egentligen tillväga när man söker ett patent? Jo, man vänder sig till Patent- och registreringsverket (PRV)- Det är de som beviljar patent för Sverige, men är även en internationell patentmyndighet. De har en hemsida du kan kolla in, om du vill läsa mer om dem. 

Vad krävs för patent?

Vad krävs då för att man ska få patent på något? Dels är det så att den ska vara ny, alltså inte redan känd. Om du inte vet om den är känd, så kan du kolla upp det med hjälp av PRV:s konsultverksamhet InterPat. Din uppfinning måste även skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är kända sedan tidigare. Det måste även vara en uppfinning som ska kunna tillgodogöras industriellt. Det innebär att det ska vara ett föremål eller ett sätt att tillverka något. Det ska även vara så att det löser ett problem på ett tekniskt sätt samt att den ska vara reproducerbar.

Viktigt att tänka på när du ska söka patent

Se till att du håller din uppfinning hemlig tills du lämnat in din ansökan. Kontrollera även att den är ny, innan du söker patent. Se till att formulera din ansökan på ett tydligt sätt. En svensk patentansökan avser bara Sverige och lämnas in till Patent- och registreringsverket.
Sök vidare inom ett år om du vill ha patent i ytterligare länder.

17 Jan 2019