Kunskap kan förlänga livet

Det finns gott om böcker och andra skrifter som handlar om hur man bäst slutar röka men till syvende och sist så handlar det om att fatta ett beslut och stå fast vid det. Många av de som började röka i sin ungdom ångrar sig när de blir vuxna, de vill då sluta röka men inser snart att det är väldigt svårt. Du kan givetvis få inspiration och även en hel del råd från de som skrivit om detta men när det verkligen gäller så är det helt och hållet upp till dig och ingen annan.

Saker som gör det lättare

De allra flesta av oss vill ha olika slags "quick fix" för problem, men med rökning finns det ingen sådan. Du måste genomgå en process där du ofta kommer att känna att du vill ta en cigarett. För att pressa tillbaka begäret så kan man använda sig av ett flertal metoder. En del personer väljer att fokusera på något annat en stund tills begäret går över av sig självt. Som exempel kan vi nämna att ta en promenad eller baka lite. En annan metod för att dämpa rökbegäret är att använda sig av en e-cigg. De kan du köpa billigt hos eqcigs.se och dessutom får du möjligheten att där köpa olika tillbehör till dem. De är enkla att använda och du får då stillat ditt behov av att röka men slipper alla de skadliga ämnena som finns i en vanlig cigarett. Med rätt kunskaper och bra hjälpmedel kan alla bli rökfria, det handlar bara om att vilja tillräckligt mycket! 

19 Jun 2017