Lära genom att göra

Det som skiljer oss från djuren är vår förmåga att lära ut och lära in genom text eller ord. En människa kan berätta för en annan hur man gör för att stoppa in en pinne i ett hål, eller så kan man läsa sig till instruktionerna. En apa däremot lär sig genom att se på när någon annan gör det och sedan testa själv. 

Att lära genom att göra är även för oss människor en extremt bra metod för inlärning. Det är också därför vi ser lärlingsprogram för snickare och elektriker i Borlänge för att ta ett exempel. När vi får lov att ta på sakerna, känna på dem och utföra det vi ska lära oss så används mer än bara en liten del av hjärnan. Muskelminne arbetas in och det blir snabbt en naturlig sak för oss jämfört med att bara läsa oss till informationen.

Text ser inte likadan ut nu som då

Om vi skulle läsa en så enkel sak som ett recept från 1700-talet så skulle många av oss få stora problem. Texten skulle vi snart komma underfund med, men när det gäller själva instruktionerna skulle inte många klara upp det. De skrev nämligen inte exakta mått på något och när det gällde tid i ugn eller hur varmt det skulle vara så var det "allmän kunskap" och inget som behövde skrivas ut. 

Det är också det som är faran med skrivna instruktioner, den kan bli vilseledande om mottagaren inte har rätt förkunskaper. 

31 Jan 2022