Utveckling

Människan är verkligen en utvecklande art. Ingen annan art har gått igenom sådan revolutionerande evolution som människan, åtminstone inte över en så kort tidsperiod. Gränsen för vad vi människor kan åstadkomma verkar i det närmaste icke-existerande, och det är väl kanske ett ganska trevligt förhållningssätt till en själv och ens förmåga om man tänker lite på det.

Rädda liv

När man läser mycket så får man inblick i många olika människors liv, samt hur olika de kan vara i jämförelse med ens eget. Kah gick en HLR utbildning i region Skåne nyligen och där diskuterades olycko av olika slag. Vi fick se bilder på olycksplatser och jag kunde inte låta bli att tänka på hur ens liv skulle förändras om man skadades allvarligt. Det känns viktigt att kunna rädda liv, om man en gång skulle hamna i en sådan situation där ens gärningar gör skillnad mellan liv och död, eller mellan ett liv med eller utan rullstol.

Vi har mycket att vara tacksamma för

Skulle man ändå drabbas så kan man tacka utvecklignen för en rad saker - som bedövningsmedel, modern läkarvård, motordrivna färdmedel, moderna hjälpmedel för handikappade osv, osv.

Mest av allt insåg jag väl kanske hur tacksam man ska vara för varje dag man får lov att leva utan hinder eller smärta. Vi tar det för givet, men det ska man inte göra... Olyckor och sjukdomar sker hela tiden - man ska vara tacksam så länge man är frisk och hel, men också för utvecklingen som hjälper mot och för just sjukdomar och skador.

14 Nov 2017