Varför satsa på kompetensutveckling?

Företag så väl som kommuner och regioner behöver idag satsa mer på kompetensutveckling. Att utöka de kompetenser som finns redan är ett bra sätt att effektivisera företaget och även göra det mer produktivt. Idag finns det flera sätt att utveckla personal och medarbetare så att de får mer kunskaper inom olika områden. Ett sätt är att skaffa rätt litteratur och låta medarbetare jobba med det på ett digtalt sätt. Det är ett bra sätt att få ordning på er kompetensförsörjning om ni har behov av det. 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling handlar om möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete genom till exempel utbildning och kurser. Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser. Det tjänar både den anställda, arbetsgivaren och samhället på.

En annan form av kompetensutveckling är att få testa nya arbetsuppgifter eller att man lär sig nya saker via arbetskamrater.

Kompetensutveckling kan se ut på olika sätt och innehålla olika saker beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Kompetensutveckling är inte bara till för anställda. Även om det är bra att de får lära sig mer och bli attraktivare på arbetsmarknaden så är det även bra för företaget som satsar på att ge sina anställda detta. Det eftersom att de ofta är mer lönsamma än andra. Sedan brukar arbetsplatsen även bli mer attraktivare och fler vill jobba där. 

Idag finns det inga lagar som säger att en anställd har rätt till kompetensutveckling. Dock har en arbetsgivare huvudansvar för att den anställda har den  kompetens som krävs för arbetet. Det finns också kunskapskrav inom vissa områden i arbetsmiljölagstiftningen.

2 Dec 2020