Viktigt med källkritik

Källkritik, det är något som har använts länge. Det bör även användas, ofta, att man är källkritisk. Framför allt nu, när vi har internet. Man kan inte bara tro att allt man läser på nätet är sant. Det finns så mycket information på nätet, så det gäller att sålla, så att man får fram saker som är sanna. Internet är en bra källa, men det gäller som sagt att vara källkritisk. Ska man skriva en bok, baserad på fakta, eller är en journalist, så gäller det att ha korrekta källor!

Vad är källkritik?

Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad. Det är också ett sätt att försöka skilja falska saker från sanna saker. Även ett sätt att hitta ursprunget till informationen. Källkritiken har utvecklats ur historieforskningen och vanligen anses den tyske historikern Leopold von Ranke (1795–1886) vara den som formaliserade den analytiska kritiken av källor.

Att tänka källkritiskt

En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det kan vara skrftligt, muntligt eller materiellt. En källa kan även vara primärkälla, sekundärkälla och tredjepartskälla. Det källkritiska tillvägagångssättet kan beskrivas som en serie frågor som du besvarar för att bilda dig en egen uppfattning om en källas trovärdighet. 

Frågor att ställa;

 • Vem står bakom källan?
 • Är det en myndighet?
 • Är det en organisation?
 • Är det ett företag?
 • Är det en privatperson?
 • Är det någon som behärskar ämnet?
 • Är det någon du litar på?
 • Varför är källan skapad?
 • Är det för att informera?
 • Är det för att presentera fakta?
 • Är det för övertyga dig om något?
 • Är det för att påverka en opinion?
 • Är det för att sälja dig en produkt eller tjänst?
 • Är det för att underhålla dig?

Så innan du skriver ner något eller delar hej vilt, ställ dig dessa frågor!

21 Feb 2018